Dette er nettsiden til 4H-matskole. Den er ment til å fungere som et hjelpemiddel til dem som skal arrangere 4H-matskole. Her vil du finne relevant fagstoff, en egen arrangørdel, oppskrifter, eksempler på matskolehefter og annet nyttig.

002Hva er 4H Matskole?

Rogaland var det første fylket i Norge som begynte med å arrangere Matskoler. Matskolene er ment til å være et ferie- og fritidstilbud for barn i alderen fra 8-12 år og i utgangspunktet med varighet fra 2-5 dager. En kan arrangere matskoler som et helgetilbud enten fra fredag til søndag, en uke i skoleferien eller arrangere ”minimatskoler” over noen timer.

Lære å lage mat fra grunnen av med fokus på sunn mat

4 H Matskole skal gjennomføres ved ”å lære ved å gjøre” og skal ha fokus på sunn livsstil der de lærer å lage sunn mat, de lærer om kost og ernæring, samt at de skal bli i stand til å kunne lage sunn mat på egen hånd hjemme til seg selv og andre. Det er viktig at det er fokus på kortreist og økologisk mat så langt det er mulig. Målet er å gi barn sunne holdninger og øke interessen og kunnskapen om matlaging, matproduksjon, kortreist mat og god helse.

Det å spise sammen

Vi lever i en hektisk hverdag, og felles måltider blir for noe nedprioritert. Det er viktig å holde på måltidet, det å samles og spise sammen øker både matgleden og matopplevelsen. Det skal være fokus på det gode måltidet, på kunnskap om kulturarven rundt det vi spiser og positivt sosialt samvær. Vi skal jobbe mot å fremme god helse gjennom matglede, bevegelse og positiv livsutfoldelse, hvor det å nyte god mat og kose seg også er lov.

Fysisk aktivitet, sosialt og kjekt

Det å ha det sosialt og kjekt kombinert med fysisk aktivitet er en del av hele Matskolen. Flere og flere barn blir overvektige pga et usunt kosthold og for lite bevegelse og mosjon. Økende bruk av ferdigretter, halvfabrikater og sukkerholdige drikker preger måltidene våre. Måltidene våre inneholder som oftest for lite frukt og grønt og for høyt sukkerforbruk. Barn trenger å lære å bli bevisst på å ivareta sin egen helse, både når det gjelder bevegelse og hva de spiser og drikker. Det er klar sammenheng mellom helse og livsstilsykdommer og forholdet mellom kalori-inntak og aktivitet.

Lære om økologi og hvor maten kommer fra

Det er færre og færre barn som ikke får kjennskap til høstningsbasert kosthold hvor en følger årstidene og de får manglende kunnskaper om opprinnelsen til vanlige landbruksprodukter, og hvordan maten blir til.

For å øke kunnskapen om opprinnelsen til vanlige landbruksprodukter, høstingsbasert kosthold og om hvordan maten blir til, vil vi legge opp til at barna i løpet av matskolen skal besøke en bedrift/gårdsbruk eller være ute i naturen å fiske, dyrke, sanke og plukke mat med mer. På denne måten får de mulighet til å følge maten fra jord til bord, fra bås til bord eller fra fjord til bord. Det skal legges vekt på å lære om økologi, hvor maten kommer fra, hvordan den blir produsert, hva økologisk mat er og lære å bruke lokal mat og andre ressurser i sitt nærmiljø. Det er viktig at det er fokus på dyrevelferd og at barna får innblikk i hva som er et godt og verdig dyrehold. Hvordan dyrene har det, gjenspeiler seg også i dyrets kjøttkvalitet.

Erfaring viser at praktisk arbeid med omsorg for vekster og dyr, gir et varig grunnlag for gode matvaner, gir økt lærelyst og bedre sosialt miljø mellom barn og unge som jobber sammen. Gjennom skolehage, dyrestell, høsting, fiske med mer formidles barna kjerneverdier som respekt for dyr, natur og miljø samt kunnskap om viktige biologiske prosesser.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar